Menu
Menu

שיבוצים בצה"ל

מחזורי גיוס, דוגמה לשיבוץ, תאריכי גיוס ועוד.

 

מהם שיבוצים בצה"ל?
ברגע שעוברים כ-45 יום לפני-תאריך הגיוס הראשוני והכללי שלכם,
צה"ל מתחיל בחלוקת תאריכים סופיים וחלוקת כל חייל/ת לתפקיד שלו/שלה ע"פ צרכי הצבא/מנילה/מיונים וכדומה.
את השיבוץ מקבלים במסרון(SMS), באתר "מתגייסים" ונשלח צו גיוס חדש עם השיבוץ בדואר.
* ניתן לפרסם את שיבוצכם בתגובות/"יצירת-קשר" והם יפורסמו כאן.דוגמה לשיבוץ בצה"ל:
דוגמה לשיבוץ בצהל

מחזורי גיוס בצה"ל:
בצה"ל קיימים 3 מחזורי גיוס קרביים: יולי-אוגוסט(אוג'), מרץ-אפריל(מרץ) ונובמבר-דצמבר(נוב').
במהלך השנה מתגייסים מחזורי גיוס נוספים של חילות ומערכים שונים שרובם מבצעים טירונות רובאי 02.

מחזור גיוס/תאריכי גיוס:
אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2017

תפקיד תאריך
רכזת תנאי שירות, נגדת לוגיסטיקה,רכזת קישור וגיוס / מאבחנת מדעי ההתנהגות / מש"קית מידע / נהג משא 02.10.17
מפיקת סרטי ווידיאו פיקוד העורף פקע"ר 03.10.17
מנהל רשת מחשוב / סמבציות (עובדת חדר מבצעים) / פקידה / טכנאי תקנם / שח"מ 15.10.17
חיל תקשוב 17.10.17
רכזת ביטחון מידע / גיוס מודיעין 18.10.17
גיוס מתנדבים 19.10.17
מאבחנות פסיכוטכניות, שוחרים בחיל האוויר 07.11.17
נהגת רכב קל / רכזת מתגייסים 08.11.17
גיוס מתנדבים 09.11.17
תצפיתנית בחיל האיסוף הקרבי / מאבחנת ביטחונית / מש"קית מתנדבים / ספקית אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה 12.11.17
משק"ית מערך / רכזת חינוך וידיעת הארץ / לוחם ימי / גיוס מודיעין / חובשים / סייעת רופא שיניים 13.11.17
קצונה ייעודית חיל השלישות / חיילת מיועדת לחיל האוויר / מפעילת תקשוב רדיו / מנהלת רשת מחשוב 14.11.17
מפקדת כיתת טירונים / קרקל לבנות – לוחמה / פלח"ץ / לוחמות חי"ר 15.11.17
הגנ"א / מג"ב / סייר קודקוד 16.11.17
נח"ל / כפיר / עוקץ 19.11.17
הנדסה קרבית / איסוף קרבי 20.11.17
גולני / גבעתי / אגוז / בני ישיבות גבעתי 21.11.17
צנחנים / מג"ב / מגלן / דובדבן / בני ישיבות צנחנים / מד"צים 22.11.17
חיל השריון 26.11.17
חיל התותחנים / לוחם ל"א / בני ישיבות חיל התותחנים / שלדג / 669 / מנחית סער קדמי 27.11.17
גדודי חי"ר קל / נח"ל גרעינים גדוד 50 28.11.17
חטיבת החילוץ וההצלה / הגנה אווירית / קורס נתיב 29.11.17
גדוד נצח יהודה / מגני נגב / תומכי לחימה כפיר 30.11.17
מערך ההובלה / גששים 3.12.17
פרמדיק / קשר"גים / גיוס כללי 04.12.17
קשר"גים 05.12.17
נתמ"מ 11.12.17
קורס הו"ד בחיל החינוך 12.12.17
פקחי טיסה וחוקרות מודיעין חזותי / מיזם תכול 13.12.17
מפיק סרטי וידאו בחיל הים 14.12.17
מודיעין / משקית ב"מ 18.12.17