Menu
Menu

תרגול אחוזים לצו ראשון

דוגמות לשאלות עם אחוזים בצו ראשון, הסבר ועוד.

תרגילים לדוגמה(ללא פיתרון) לצו ראשון:

  • 13% מ-300 הם?
  • בבית ספר יש 700 תלמידים ,35 אחוז מהתלמידים הם בנות , מה מספר התלמידות?
  • כמה תלמידי כיתה א בבית הספר קנו בקבוק מים, אם ידוע ש30 אחוז מ 80 תלמידי כיתות א קנו בקבוק מים?

תרגילים לדוגמה(עם פיתרון) לצו ראשון:

    • בכיתה ב יש 60 תלמידים, 24 בנות ו 36 בנים, מה אחוז הבנות בכיתה?

10%(60) = 6 X 4(40%) = 24

    • בבית ספר יש 700 תלמידים, 35 אחוז מהתלמידים הם בנות , מה מספר התלמידות?

10%(700) = 70 X 3(30%) = 210 + 0.5(70) = 245

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email