Menu
Menu

שאלון קדם גיוס/אימות נתונים בגיוס

מהו שאלון קדם הגיוס? מה מבצעים באימות הנתונים בבקו"ם? ועוד.

 

מהו שאלון קדם גיוס/אימות נתונים בבקו"ם?
כ-35 יום לערך לפני תאריך הגיוס הכללי/הסופי ניתן לגשת לשאלון קדם גיוס מיוחד.
שאלון אימות נתונים זה נועד על-מנת להקל על המלש"בים בתהליך יום הגיוס ומאפשר למלא פרטים עוד מהבית.
פרטים כגון – קירבה אחת במשפחה(אם,אב,אח, אחר), פרטי חשבון בנק, פרטי התקשרות וכדומה.
הנתונים הנ"ל נשמרים במערכת ועוברים עליהם ועל נכונותם ביום הגיוס שוב(עדיין חוסך זמן במילוי מחדש).

איך נראה שאלון קדם גיוס/אימות נתונים בבקו"ם?


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email