Menu
Menu

שרוכים בצה"ל

מידע על השרוך הצבאי, צבעים ותפקידם של שרוכי צה"ל.

 

מהו שרוך צבאי?
השרוך בצה"ל הינו שרוך מעוטר בצבעים שונים כגון חום וזהב אשר נענד על כתף שמאל לרוב ומראה על תפקידו של החייל,
לרוב החיילים אשר עונדים שרוך הינם אנשי הדרכה\בעלי תפקידים טקסיים.
השרוך הצה"לי נענד על שני סוגי המדים – מדי א' ו-ב'.
השרוך הצבאי משמש בצבאות העולם כחלק ממדי ייצוג רשמי בטקסים וכדומה כמו כומתות.
השרוך הצבאי בחלק ממדינות העולם נענד כפריט לבוש סטנדרטי.
* המידע הבא רשום בהוראת קבע אכ"א 33.0501 ומתייחס לאופן ענידת שרוכי צה"ל.צבעי ותפקידי שרוכי צה"ל:

תפקיד צבע
מדריכים\מפקדי צוות בהכשרה במודיעין.
קציני "הוראת המדעים".
מדריכים בסגל הדרכת קצינים, סגל קורס טיס, מדריכות במוזיאון חיל האוויר, מדריכת סימולטור, סגל קורס פרמדיקים.
חיל המשטרה הצבאית – שוטר צבאי, חוקר מצ"ח, מא"ב.
תזמורת צה"ל(כתף ימין, בעת טקס).
חניך תורן בזמן הכשרה, בוגרי קורס שיטות ב; מפקדים בבה"ד חה"י לאחר קורס מפקדים מתקדם וקצינים מדריכים בבה"ד חה"י, מתנסה שבועי (מכ"ש) בקורס מ"כים בחיל ההנדסה הקרבית(כתף שמאל).
מערך ה-ת"ש.
נגדים יחידתיים.
מאבטחי מתקנים.
חונכים בפנימיות הצבאיות, מש"קי הוראה, מש"קי חינוך (משק"י חוי"ה), יחידת מורות חיילות, מדריכות מוזיאונים.
צוות פיתוח הדרכה (צפ"ה), חקר ופיתוח הדרכה בחיל האוויר (חופ"ה), כותב לומדה, מפיק מולטימדיה.
מפקד בגדוד מפקדים בחת"ם, מד"נים, מאבחנות גחל"ת, מאבחנות "מדעי ההתנהגות", מ"כ מתנסה שבועי (מכ"ש) בקורס מ"כים בחיל האוויר, רס"פ בגדוד הפיקוד ובמפקדות של חיל ההנדסה הקרבית.
בוגרי קורס מש"קי משמעת.
בוגרי קורס שיטות ב – ד בבסיסי הדרכה של חיל האוויר, מאבחנות פסיכוטכניות, בוגרי קורס מפקדים בסיסי בבסיס הדרכה של חיל הים.
עם סיכת לפיד – בוגר קורס שיטות ג בבסיסי ההדרכה של חיל האוויר, מפקד צוות מדריכים בבח"א 21.
קצינים, מדריכים ומש"קי חילוץ והצלה.
מדריך מילואים בה"ד 7, מדריכי בסמ"ח, מדריכי קורס מט"קים, מפקד מדריך בבה"ד 20, מפקדים בקורס מ"כים במג"ל, מפקדי מסגרות בבה"ד 6, סמלי מחלקות בבה"ד 13, מפקדים בקורס מ"כים בחיל ההנדסה הקרבית.
בוגרי קורס הנדסה קרבית.
מדריכי אב"כ.
יחידת הטקסים, בוגרי קורס שיטות א' בבסיסי הדרכה בחיל האוויר, מפעילות האמר קרבי, בוגרות קמה"ק (קורס מפעילות האמר קרבי), מדריכות שוחרים בחיל האויר.
מדריכות ניוד (מדריכות של מפעילות האמר קרבי).
קציני ומש"קי נפגעים, מערך קציני הערים.
מערך הקישור והגיוס.
מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום ומפקדי תחנות רע"ם.
בוגרי קורס פיקודי להכשרת חוגרים שאינם נמנים בסעיפים הקודמים, מט"ק של טירונים בחיל השריון, בוגרי קורס מ"כים במערך מגל או חיל האוויר, מאבחנות מדעי ההתנהגות בחיל הים, מד"כ‏.
נספחים ומזכירים צבאיים בחו"ל.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email